Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang thông báo kết quả kỳ họp thứ 3

(THTG) Ngày 24/6/2021 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 3, đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm – Uỷ ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì  kỳ họp.

zalo_(2)_202106240332042701

Quang cảnh kỳ họp kỳ họp thứ 3 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho và một số đảng viên có liên quan đến tài chính, tài sản đảng tại Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Chi bộ Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết chi bộ đối với Tổ Tài chính – Quản trị  và các đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm trong công tác thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính Đảng. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất:

– Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chi bộ Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho nhiệm kỳ 2015-2020.

– Yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật đối với 02 đảng viên theo đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên có liên quan theo thẩm quyền.

2. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về kết quả kiểm tra việc thực hiện chế độ đảng phí đối với Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và kết quả giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát và cần được tiếp tục phát huy; tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm đề nghị cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

P.H