Thông báo : V/v phát sóng chương trình PT-TH lên vệ tinh Vinasat.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

THÔNG BÁO

V/v phát sóng chương trình PT-TH lên vệ tinh Vinasat.

Từ ngày 20/06/2013, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang phát sóng thử nghiệm chương trình phát thanh FM và chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang lên vệ tinh Vinasat thông qua đối tác là tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Qúi khán thính giả đang sử dụng chảo thu các chương trình từ vệ tinh Vinasat xin vui lòng dò lại trên đài thu của mình để thu được các chương trình của Đài Tiền Giang.

-Chương trình Phát thanh FM phát sóng từ 5 giờ – 23 giờ.

-Chương trình Truyền hình phát sóng từ  5 giờ – 24 giờ.

Đài Phát thanh –Truyền hình Tiền Giang xin thông báo đến quí khán thính giả được biết và đón theo dõi. Rất mong được quí khán giả tiếp tục ủng hộ cho các chương trình của Đài.

Phát thanh FM Tiền Giang.

Truyền hình Tiền Giang

Nay đã có trên vệ tinh Vinasat.