Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Tiền Giang (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024)

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024)

  1. Thời gian họp: 03 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2024 (khai mạc vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 17 tháng 7 năm 2024)
  2. Địa điểm họp: Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

(Số 6C đường Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

  1. Nội dung:

– Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất gắn với việc mời gọi các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 13 – Hội đồng nhân dân tỉnh.

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tỉnh nhà 6 tháng đầu năm 2024.

– Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử và hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

– Thực hiện thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

– Xem xét, thảo luận và thông qua Dự thảo các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  1. Kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang:

– Phiên khai mạc: Bắt đầu lúc 07 giờ 45 phút ngày 17 tháng 7 năm 2024 tới khi đến giờ nghỉ giải lao;

– Phiên họp thảo luận, giải trình và chất vấn, trả lời chất vấn: Dự kiến bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2024 đến khi hết phần chất vấn và trả lời chất vấn. Thường trực Hội đồng nhân tỉnh báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung Kỳ họp thứ 13; đại biểu thảo luận tại Hội trường đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan giải trình, trả lời các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang xin thông báo đến Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi.