Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành thông báo về việc nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, như sau:

1. Về thời gian nghỉ Tết: Do ngày 17 tháng 02 năm 2018 và ngày 18 tháng 02 năm 2018 (tức là ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày 19 tháng 02 năm 2018 và ngày 20 tháng 02 năm 2018 (tức ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết Âm lịch). Như vậy, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ thứ Tư, ngày 14 tháng 02 năm 2018 đến hết thứ Ba, ngày 20 tháng 02 năm 2018 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trong thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Danh sách trực trong những ngày nghỉ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh trước ngày 08 tháng 02 năm 2018 để được theo dõi, kiểm tra.

3. Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu: Từ ngày 14 tháng 02 năm 2018 đến hết ngày 18 tháng 02 năm 2018 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất), các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở (nội dung khẩu hiệu giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn). Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phổ biến để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu.

P.H