Thông báo điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo thay đổi Chương trình Kỳ họp thứ 11 – Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Ngày 05 tháng 12 năm 2019:

– Buổi sáng, 7 giờ 45 phút: Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn.

– Buổi chiều: Đại biểu tự nghiên cứu.

2. Ngày 06 tháng 12 năm 2019:

– Buổi sáng, 7 giờ 45 phút: Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn.

– Buổi chiều: Thông qua dự thảo nghị quyết và Bế mạc kỳ họp.

Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2019 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.