Thông báo của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5

(THTG) Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ra thông báo số 67/TB-UBND  về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2018), cụ thể như sau:

Thời gian nghỉ và treo cờ

– Giỗ Tổ Hùng Vương:

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ thứ Tư, ngày 25/4/2018 (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

+ Từ chiều ngày 24/4/2018 đến hết ngày 25/4/2018, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở.

– Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2018):

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ 02 ngày: thứ Hai (30/4/2018) và thứ Ba (01/5/2018).

+ Từ chiều ngày 29/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở.

Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phổ biến để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu.

Theo đó, trong thời gian nghỉ, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Danh sách trực của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chậm nhất là ngày 16/4/2018 để được theo dõi, kiểm tra.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện./.