Thị xã Gò Công đón nhận danh hiệu “văn minh đô thị”

(THTG) Ngày 22/9, tại thị xã Gò Công. Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã Gò Công long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Thị Xã Gò Công đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013-2015”. Ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo nhân dân thị xã Gò Công đến dự lễ.

1

Ảnh: Phi Phụng

               Thị xã Gò Công nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích tự nhiên gần 10.200 ha, gồm 5 phường và 7 xã, với 103.172 nhân khẩu. Để thực hiện thành công đề án xây dựng Thị xã Gò Công đạt chuẩn văn minh đô thị, thị xã đặc biệt đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, nếp sống văn hóa, đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật hoàn chỉnh đồng bộ với sự tăng trưởng của nền kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái…

Qua 3 năm, thị xã đã đạt 7 tiêu chuẩn văn minh đô thị bao gồm: Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 36,4 triệu đồng/năm; Hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định, quy mô kinh doanh tiếp tục mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; Cảnh quan môi trường khang trang, xanh, sạch, đẹp; Cơ sở, thiết chế văn hóa, thể thao kiện toàn; Đảm bảo an sinh xã hội; Đời sống văn hóa, tinh thần người dân lành mạnh, phong phú; Quốc phòng, an ninh giữ vững.

Từ nền tảng đạt chuẩn văn minh đô thị này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thị xã quyết tâm thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và của thị xã.

Kim Nữ