Thi tuyển công chức bằng trắc nghiệm trên máy tính

     Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phần mềm thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện rộng rãi trong các ngành.

Trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” ngày 24/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, trong những năm gần đây, việc tổ chức thi tuyển công chức vẫn còn không ít hạn chế, tồn tại, nên Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp, biện pháp, trong đó có thi tuyển công chức theo phương thức trắc nghiệm trên máy tính.

Qua kỳ thi đầu tiên theo phương thức này do Bộ Nội vụ tổ chức thí điểm mới đây, Bộ Nội vụ đánh giá thi trắc nghiệm trên máy vi tính là một xu hướng tích cực, cần nghiên cứu, triển khai thực hiện trong các cơ quan nhà nước, bảo đảm khách quan hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn, đánh giá đúng năng lực trình độ người dự thi, tiết kiệm thời gian, nhân lực, kinh phí tổ chức, hạn chế tiêu cực có thể xảy ra, nâng cao chất lượng kỳ thi.

Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phần mềm thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện rộng rãi trong các ngành, các cấp, khẩn trương bổ sung hoàn thiện ngân hàng đề thi theo các lĩnh vực chuyên môn trong hoạt động công vụ./.