Thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa VIII

(THTG) Trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu HĐND tỉnh làm việc với phần thảo luận tại tổ. Trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung vào nhiều vấn đề như: tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014, những nhóm giải pháp mà UBND tỉnh đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, các tờ trình và nhóm báo cáo của UBND tỉnh, của các cơ quan tư pháp, hoạt động của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh.

Trong đó, đa số đại biểu cho rằng: mặc dù tình hình kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,1% là khá ổn định so với khu vực và cả nước, đó là động lực để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng  cuối năm. Tuy nhiên cần sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, bởi  lẽ sẽ còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình thu hút đầu tư chậm và đầu ra sản phẩm nông nghiệp chưa ổn định.

Các đại biểu cho rằng: cần thực hiện tốt chủ trương chính sách trên lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cần có giải pháp cụ thể mang tính chiến lược để phát triển các mô hình sản xuất bền vững và đạt hiệu quả cao; Và nhiều ý kiến khác trên các lĩnh vực như xây dựng cơ bản, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm.

Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận tổ, và đây cũng là vấn đề mà rất nhiều cử tri bức xúc thời gian gần đây đó là tình trạng phát triển nhanh chóng của trò chơi điện tử bắn cá, tính chất ăn thua rất lớn đã ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội, cần có biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi này.

Ngày 11/7, Kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh TG khóa VIII sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên họp quan trọng này sẽ được trực tiếp vào lúc 7 giờ 45 phút trên hai sóng phát thanh – truyền hình và Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh – truyền hình Tiền Giang

An Phước