Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động

(THTG) Nằm trong kế hoạch tuần lễ an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tiếp tục tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam tại huyện Gò Công Đông.

Công ty Cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam hiện có 153 lao động, trong đó có 93 lao động trực tiếp sản xuất. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ đã được công ty chú trọng thực hiện.Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy được bố trí ở nơi thuận lợi; thực hiện tốt việc kiểm tra và lập sổ theo dõi tình trạng hoạt động các phương tiện chữa cháy; đội phòng cháy chữa cháy tại đơn vị thường xuyên được tập huấn, nhằm xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, các chính sách đối với người lao động như: Thực hiện Hợp đồng lao động, trang bị đồ bảo hộ lao động, các chế độ bồi dưỡng độc hại, đo đạc môi trường lao động đều được công ty thực hiện theo đúng quy định.