Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

       Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 15-2013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành gồm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) để tiến hành thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp từ ngày 5 đến 14/3.


Đoàn Thanh tra liên ngành kiểm tra tại Công ty TNHH VBL Tiền Giang.

      Theo kế hoạch, ngày 5/3, Đoàn Thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh kiểm tra tại Công ty TNHH VBL Tiền Giang (khu công nghiệp Mỹ Tho). Công ty TNHH VBL Tiền Giang hiện có 167 công nhân, lao động, trong đó có 36 nữ. Số lao động đã ký kết hợp đồng lao động là 167 lao động. Tổng số lao động tham gia BHXH là 161 lao động. Trong năm 2012, Công ty đầu tư cho công tác bảo hộ lao động với tổng kinh phí 4,1 tỷ đồng, trong đó đầu tư trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; cải tiến nâng cấp thiết bị máy móc. Công ty còn thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, nghề nghiệp cho nhân viên lao động như: Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể nhân viên; tổ chức khám sức khỏe định định hàng năm cho nhân viên lao động; thực hiện các chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại bằng hiện vật cho người lao động…

Về công tác phòng cháy chữa cháy, Công ty đã thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy tại đơn vị gồm 40 người; đồng thời trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp với thực tế tại đơn vị như: Hệ thống bơm chữa cháy gồm trạm bơm tự động và 2 trạm bơm dự phòng bờ sông; 100 bình CO2 các loại và 12 bình bột; 30 họng cứu hỏa và vòi bơm; 2 hệ thống dò báo khói BEAM và 2 hệ thống báo cháy gồm 83 đầu báo khói… Công ty tiến hành kiểm tra và bảo trì định kỳ 3 tháng một lần cho các trang bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy Về tổ chức đoàn thể, Công ty cũng đã thành lập công đoàn cơ sở với 162 công đoàn viên đang tham gia sinh hoạt.

Qua kiểm tra, Đoàn Thanh tra liên ngành đã đánh giá cao việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động của Công ty TNHH VBL Tiền Giang như: Thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người lao động; đầu tư cải thiện điều kiện làm việc; đồng thời làm tốt công tác bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, Đoàn Thanh tra liên ngành cũng lưu ý đối với Công ty các vấn đề như: Cần có biện pháp giảm hơn nữa về nhiệt độ, tốc độ gió, tiếng ồn và cải thiện về ánh sáng ở các khu nhà xưởng sản xuất. Bên cạnh đó, cần cập nhập các thông tin mới ở Bộ luật Lao động (bổ sung, sửa đổi) để có những điều chỉnh cho đúng và phù hợp; tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy.