Thanh toán tiền điện trực tuyến góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh covid-19

(THTG) Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc thanh toán tiền điện trực tuyến không chỉ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian mà còn góp phần hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.