Thành phố nổi trên đại dương

     Một doanh nhân người Mỹ nảy ra ý tưởng xây dựng những đô thị nổi trên bề mặt đại dương.

Mỗi cấu trúc đô thị nổi có khối lượng 12 nghìn tấn. Ảnh: Discovery.

Discovery đưa tin Peter Thiel, người sáng lập công ty Paypal, đã quyết định tài trợ 1,25 triệu USD cho Viện Seasteading tại Mỹ - tổ chức nghiên cứu và phát triển các mô hình cộng đồng trên biển - để các chuyên gia của viện phát triển mô hình các thành phố nổi.

Viện Seasteading đã tổ chức một cuộc thi thiết kế để chọn những cấu trúc đô thị nổi tối ưu nhất. Những cấu trúc này đều có khối lượng 12 nghìn tấn, sản xuất năng lượng bằng dầu diesel và cung cấp đủ không gian sống cho khoảng 270 người. Nếu ghép các cấu trúc với nhau, người ta sẽ tạo ra thành phố nổi có khả năng chứa hàng triệu người.

Khi các cấu trúc được ghép với nhau, chúng sẽ tạo nên thành phố nổi.

Ông Thiel hy vọng thành phố nổi sẽ là nơi sinh sống của các cộng đồng tự trị, nghĩa là các cộng đồng ấy sẽ có mô hình quản lý xã hội và hệ thống luật pháp hoàn toàn khác biệt với mọi quốc gia đang tồn tại trên thế giới. Chẳng hạn, quy định về lương tối thiểu và tiêu chuẩn về xây dựng nhà của Mỹ sẽ không tồn tại trên thành phố nổi. Viện Seasteading đã thành lập một nhóm chuyên gia để nghiên cứu các vấn đề luật pháp.

Những đô thị nổi sẽ là không gian sống của các cộng đồng tự trị. Ảnh: Discovery.

Những người ủng hộ Thiel hy vọng những đô thị nổi sẽ giúp con người tạo ra những cộng đồng văn minh và dân chủ thực sự. Trong khi đó, những người chỉ trích cho rằng các đô thị nổi sẽ gây nên nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và hoạt động vận tải đường biển.