Thành phố Mỹ Tho giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

(THTG) Qua hơn 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X về lãnh đạo phát triển thành phố Mỹ Tho đến năm 2020 và định hưởng đến năm 2030 đã có tác động đến nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của việc tập trung phát triển thành phố Mỹ Tho với vị trí là đô thị trung tâm của tỉnh.

vlcsnap-2023-08-08-10h11m41s314.png

vlcsnap-2023-08-08-10h12m11s798.png

vlcsnap-2023-08-08-10h12m42s441.png

Thành phố Mỹ Tho phát triển đúng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh. Ảnh: Trần Liêm

Quán triệt Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X về lãnh đạo phát triển thành phố Mỹ Tho đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Thành ủy Mỹ Tho, UBND thành phố Mỹ Tho đã ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch để triển khai thực hiện. Theo đó, qua hơn 5 năm tình hình kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; hạ tầng đô thị từng bước được hoàn thiện, diện mạo đô thị khang trang hơn, hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được nâng lên về mọi mặt; vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước được bảo đảm, công tác vận động quần chúng dần đi vào chiều sâu; các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết 13 phù hợp thực tiễn đã tạo động lực phát triển cho thành phố; giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh./.

Trọng Hiếu