Thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh