Thành lập Học viện Tòa án

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Học viện Tòa án trên cơ sở Trường Cán bộ Tòa án.
Học viện Tòa án

Học viện Tòa án có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Học viện Tòa án là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho mở mã ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

* Trước đó, ngày 21/3/2012, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký quyết định số 509/QĐ-TCCB về việc thành lập Hội đồng Trường Cán bộ Tòa án (nay là Học viện Tòa án) do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tịch hội đồng.

Hội đồng Trường có chức năng hoạch định các chủ trương lớn về chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ dài hạn hoặc ngắn hạn cho từng chức danh công chức ngành Tòa án nhân dân và bảo đảm sự thống nhất giáo trình tài liệu giảng dạy, giảng viên, kế hoạch tổ chức thực hiện và các vấn đề quan trọng khác liên quan đến hoạt động của Trường.

Cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ Tòa án gồm có các đơn vụ chức năng: 1- Phòng Giáo vụ; 2- Phòng Tổ chức – Hành chính; 3- Phòng Quản trị – Tài vụ; 4- Phòng Hợp tác đào tạo; 5- Khoa Thẩm phán; 6- Khoa Công chức Tòa án.

Nguồn Chính phủ