Tập huấn kiến thức pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

(THTG) Ngày 8/4, Tiểu ban tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

1

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện và xã. Ông Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Trưởng tiểu ban tuyên truyền chủ trì hội nghị.

Nội dung tập huấn tập trung vào các điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Qua đó, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; đồng thời nâng cao năng lực, phát huy hơn nữa vai trò của cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian chuẩn bị bầu cử hiện nay.

Ban tổ chức cũng lưu ý, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, sau hội nghị tập huấn này, các đại biểu vừa nắm bắt tốt kiến thức pháp luật có liên quan, vừa tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, nhằm góp phần làm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao nhất.

                              An Phước