Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai

(THTG) Ngày 20/8, tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra lớp tập huấn phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo do Trung tâm đào tạo và truyền thông biển, hải đảo phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tổ chức.

1

Ảnh: Công Luận

Nằm trong khuôn khổ dự án tuyên truyền huấn luyện, tổ chức lực lượng tình nguyện viên và các hình thức tự quản trong cộng đồng tham gia phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố môi trường, thuộc đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, lớp tập huấn nhằm trang bị thêm một số kiến thức về biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vùng ven biển; kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển; giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại từ sự cố môi trường biển và một số vấn đề kỹ thuật quan trọng trong phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu.

Tham gia lớp tập huấn lần này là các sinh viên, đoàn thanh niên, tình nguyện viên, các lực lượng tham gia phòng tránh thiên tai, sự cố môi trường của 4 tỉnh gồm Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Thời gian tập huấn diễn ra trong 02 ngày từ ngày 20 đến 21/8/2015.

Hồng Tuyến