Tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ môi trường cho các cơ sở y tế

(THTG) Ngày 13/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ môi trường cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai các nghị định, thông tư liên tịch, hướng dẫn cụ thể hóa quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo mô hình cụm bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch của Sở Y tế về đầu tư và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế cho một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020…

Buổi tập huấn sẽ giúp các đại biểu nắm vững các quy định để vận dụng trong quá trình lập hồ sơ môi trường, phấn đấu đến năm 2020, 100% các tuyến y tế từ Trung ương đến địa phương đảm bảo chất thải y tế được xử lý đạt theo tiêu chuẩn, giảm thiểu tác hại môi trường do chất thải y tế gây ra.

Minh Toàn