Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(THTG) Ngày 14/11, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

vlcsnap-2018-11-14-14h47m00s176

vlcsnap-2018-11-14-14h46m26s238

Quang cảnh buổi tập huấn về công tác dân số. Ảnh: Bá Thủy

Nội dung tập huấn xoay quanh công tác điều tra về dân số, tình trạng dân cư, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, hôn nhân, mức độ sinh tử, phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh, tình hình lao động, việc làm và thực trạng về nhà ở. Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết về dân số, giám sát mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ đã cam kết, cũng như cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Thu Thủy

Tags: