Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, hiệu quả công tác dân vận

Chiều 13/12, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự lễ ký kết.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã ký chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021.

Mục đích của chương trình là nhằm tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng; góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Các nội dung phối hợp cụ thể là: Phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến nhân dân; trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong các tầng lớp nhân dân.

Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Phối hợp tuyên truyền Luật Báo chí năm 2016, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực và nhân văn, bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và nhân dân.

Phối hợp tổ chức một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu, khảo sát thực tế có nội dung liên quan đến công tác dân vận.

Phối hợp tổ chức cuộc thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020). Phối hợp bình chọn, biểu dương, khen thưởng tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác dân vận vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10) hằng năm.

Chinhphu.vn