Tân Phú Đông thả gần 1 triệu con tôm giống ra môi trường tự nhiên

(THTG) Tại khu vực bến phà Đèn Đỏ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang phối hợp với huyện Tân Phú Đông tổ chức thả con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tha tom giong

Vận chuyển tôm giống đến địa điểm phù hợp để thả ra môi trường tự nhiên

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và được tổ chức thường xuyên trên địa bàn huyện Tân Phú Đông vào dịp 01/4 hàng năm, nhằm góp phần bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản của địa phương. Đợt này, Chi cục Thủy sản tỉnh đã thả gần 01 triệu con tôm giống vào môi trường thiên nhiên từ nguồn vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ.

Tha tom giong 1 Tha tom giong 2

Gần 1 triệu con tôm giống đã được thả về môi trường nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Việc thả tôm giống vào môi trường tự nhiên nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân hãy chung tay bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn các hành vi khai thác đánh bắt thủy, hải sản tận diệt như: sử dụng xung điện, lưới mùng… Với địa hình cù lao ven biển, nguồn lợi thủy sản luôn dồi dào, phong phú và đem lại nguồn thu đáng kể cho kinh tế của huyện Tân Phú Đông, do đó cần được bảo vệ và khai thác một cách hợp lý để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hữu Dư

Tags: