Tấn công mạng tăng gấp bốn lần so với năm ngoái

Theo Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong năm 2016, cơ quan này đã ghi nhận tổng cộng 134.375 sự cố tấn công mạng của cả ba loại hình Phishing (lừa đảo), Malware (mã độc) và Deface (thay đổi giao diện), tăng hơn 4,2 lần so với năm ngoái.

Các số liệu này được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của VNCERT diễn ra ngày 13-12.

Được biết, năm ngoái, tổng số sự cố tấn công mạng là 31.585 sự cố. Trong năm 2016, số sự cố Phishing được ghi nhận là 10.057 sự cố, gấp hơn 1,7 lần so với năm ngoái; 46.664 sự cố Malware, tăng gần 2,8 lần so với năm 2015; và 77.654 sự cố Deface, tăng tới hơn 8,7 lần so với năm 2015.

Số liệu của VNCERT cũng cho thấy, trong số các sự cố tấn công mạng đã được Trung tâm ghi nhận năm nay, có một sự cố Phishing liên quan đến tên miền “.gov.vn”; 17 sự cố Deface liên quan đến tên miền “.gov.vn”; và 63 sự cố Malware liên quan đến tên miền “gov.vn”. Các sự cố này đều đã được VNCERT gửi cảnh báo, các đơn vị đã tự xử lý hoặc được Trung tâm hỗ trợ xử lý.

Trung tâm VNCERT cũng ghi nhận sự lây lan rất nhanh của mã độc mã hóa dữ liệu để tống tiền Ransomware. Mã độc này luôn có các biến thể mới, lây lan qua nhiều hình thức, đem lại những nguồn lợi khổng lồ cho tin tặc mà người bị hại gần như không có lựa chọn nào khác ngoài trả tiền chuộc nếu muốn khôi phục dữ liệu. VNCERT đã liên tiếp có ba công văn cảnh báo và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa về mã độc này, đồng thời phối hợp tổ chức truyền thông rộng rãi về mã độc mã hóa dữ liệu để tống tiền Ransomware qua các cơ quan truyền thông, hội thảo khoa học.

VNCERT cũng đã hỗ trợ một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước trong việc xử lý các sự cố liên quan đến mã độc Ransomware, mã độc Ransomware Locky; botnet; hỗ trợ khắc phục lỗ hổng cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển; gỡ bỏ trang web lừa đảo đặt trên website một đơn vị trực thuộc cơ quan nhà nước tại địa phương; hỗ trợ xử lý sự cố liên quan đến máy chủ cổng thông tin điện tử…

VNCERT cho biết, năm 2017, Trung tâm sẽ hoàn thiện, trình phê duyệt và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm ATTT mạng quốc gia; Đề án về Giám sát ATTT mạng quốc gia; Đề án Điều phối, ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTT mạng quốc gia; Đề án thí điểm cơ chế đặc thù cho Trung tâm VNCERT và lực lượng kỹ thuật giám sát, ứng cứu sự cố ATTT mạng; Thông tư Giám sát ATTT mạng quốc gia. Đồng thời, VNCERT cũng sẽ tập trung xây dựng bộ định mức về điều phối, ứng cứu sự cố, giám sát ATTT, kiểm tra đánh giá ATTT, huấn luyện, diễn tập về ứng cứu sự cố an toàn mạng.

Năm 2017, Trung tâm VNCERT cũng dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình diễn tập hàng năm về ATTT gồm: ba đợt diễn tập quốc tế về ATTT, một đợt diễn tập điều phối và ứng cứu sự cố an toàn mạng lưới cùng ba đợt diễn tập theo khu vực Bắc – Trung – Nam; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn hàng năm về ATTT…

Nguồn Nhân dân