Đi Chùa ngày Lễ Vu Lan

(THTG) Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là một trong những ngày có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Theo truyền thống Phật giáo, đây là ngày báo hiếu, nhắc nhở các thế hệ con […]