Tỷ lệ tham gia BHYT tỉnh Tiền Giang đạt 83%

(THTG) Ngày 13/3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghi tổng kết công tác phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 và giao chỉ tiêu thực hiện năm 2019. Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh […]