Thị xã Cai Lậy trồng trên 500 cây xanh chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc

(THTG) Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 60 Chiến thắng Ấp Bắc và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thị đoàn Cai Lậy đã tổ chức ra quân công trình thanh niên trồng 500 cây xanh tại xã Tân Phú.  Hơn […]