Thêm 30.000 lọ thuốc Remdesivir được phân bổ cho các cơ sở điều trị Covid-19

Bộ Y tế vừa cấp thêm 30.000 lọ thuốc Remdesivir hỗ trợ điều trị Covid-19 cho các cơ sở y tế. Đây là lô thuốc được phân bổ để phục vụ điều trị Covid-19 tại TP HCM và các tỉnh phía Nam. Ngày 21-8, Bộ Y tế tiếp tục phân […]