Thanh long miền Nam bán đổ 1.000 đồng/kg, ở Hà Nội vẫn 20.000 đồng/kg

Trong khi trái thanh long tại Long An, Bình Thuận và nhiều vựa chuyên thanh long ở Trung bộ, miền Đông Nam bộ đang ế ẩm, bán đổ xô ngay tại vườn với giá chỉ có 1.000-2.000 đồng/kg thì tại Hà Nội, giá bán trong ngày 8-10 vẫn còn đắt, […]