Việt Nam phê duyệt thêm một loại vắc-xin Covid-19 Pfizer do Mỹ sản xuất

Việt Nam vừa phê duyệt sử dụng thêm vắc-xin Covid-19 Pfizer BioNTech do Mỹ sản xuất với quy cách đóng gói 25 lọ/khay, 6 liều/lọ. Bộ Y tế vừa có quyết định bổ sung điều 1 Quyết định 2908/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covid-19 đối với vắc-xin có tên Pfizer […]