Phòng và nhận biết nhiễm bệnh sán lợn như thế nào?

(THTG) Theo BSCK2 Lê Đăng Ngạn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm sao1t bệnh tật Tiền Giang, bệnh ấu trùng sán lợn do ăn phải thức ăn bị ô nhiễm, có nhiễm trứng sán dây lợn, hoặc ấu trùng sán lợn như thịt lợn gạo chưa được nấu chín […]