Lên kế hoạch tiêm mũi 3 vắc-xin Covid-19 với trường hợp đủ thời gian

Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát, thống kê trường hợp tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 để xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3, trong đó ưu tiên người trên 50 tuổi.  Bộ Y tế cho biết từ tháng 3-2021 đến nay, Việt Nam đã tiếp […]