Tiền Giang phấn đấu đạt mục tiêu tiêm 100% mũi 2 trong tháng 12/2021

(THTG) Theo Kế hoạch hướng đến mục tiêu phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19, đạt độ bao phủ vắc xin cho dân số từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh, tạo miễn dịch cộng đồng, chủ động thích ứng an toàn, […]