Tình hình tiêu thụ trái cây được cải thiện trong trạng thái hoạt động bình thường mới

(THTG) Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biế, hiện nay, tỉnh đang trong quá trình bình thường mới sau thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ hầu hết các sản phẩm trái cây đã được cải thiện, trừ trái thanh long. […]