Đại tướng Mai Chí Thọ: Đặt trái tim mình ở phía nhân dân

Bề dày lịch sử dân tộc, hẳn không thể thiếu tên các vị tướng với những đóng góp vì đất nước, vì nhân dân và Đại tướng Mai Chí Thọ – Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam đầu tiên – cũng vậy. Tên ông vẫn mãi trong lòng […]