“Thời tôi sống”: Rung động và ám ảnh của Trần Mai Hạnh

 Dười ngòi bút của Trần Mai Hạnh, chiến tranh hiện lên ác liệt, tàn khốc đến tột cùng, thách thức mọi giới hạn của sức chịu đựng mà con người có được. Bìa cuốn sách “Thời tôi sống” của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Hơn 40 năm đã […]