Sức mua tăng 2% trong tháng 3

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước tính đạt 233,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa

Tính chung 3 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 701,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 5,1%, tuy cao hơn mức tăng của cùng kỳ hai năm trước nhưng vẫn ở mức thấp. (Mức tăng quý 1 so với cùng kỳ năm trước của năm 2011 là  7,5%; năm 2012 là 5,0%; năm 2013 là 4,5%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3 tháng đầu năm 2014 của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 68 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng mức và tăng 6,9%.

Mức bán lẻ kinh tế ngoài Nhà nước đạt 607,9 nghìn tỷ  đồng, chiếm 86,7%, tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,6%, tăng 25%.

Tổng cục Thống kê phân tích về tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 như sau: Sức mua tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Do thu nhập còn hạn chế nên nói chung người dân vẫn có xu hướng cân nhắc hơn trong chi tiêu và chỉ tập trung vào các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày. CPI quý 1 năm nay có tốc độ tăng tương đối thấp trong 10 năm gần đây, bình quân mỗi tháng tăng 0,27% là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất cho vay. Từ đó, sẽ giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào, giảm được giá thành, kích thích thêm nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều giảm sẽ tạo điều kiện khuyến khích người tiêu dùng nhiều hơn, từ đó cũng có tác động tích cực đến sản xuất và tăng trưởng và thương mại.

Nguồn Chính phủ