Sóc Trăng lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 12/3, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đa số đại biểu dự hội nghị đều cho rằng, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm phù hợp với thực tiễn của đất nước, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân; tuy nhiên vẫn còn một số quy định cần bổ sung cho phù hợp với tiễn của địa phương.

Tại hội nghị, đã có trên 10 lượt ý kiến đóng góp, tập trung nhiều về vấn đề giao đất, thu hồi đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Một số ý kiến cho rằng, khoản 2, Điều 56, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này mà loại đất sau khi chuyển mục đích phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì được sử dụng đất không phải xin phép người có thẩm quyền nhưng phải đăng ký với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Ý kiến bổ sung cho Điều 56, khoản 2 là cần phải trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định (đối với hộ gia đình cá nhân). Tại Điều 87 về bồi thường cây trồng, vật nuôi quy định “Mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây” là chưa hợp lý, nên căn cứ vào số lượng cây trồng và năm tuổi để tính giá trị.

Ở khoản 2, Điều 50 quy định “Trường hợp giao đất, cho thuê đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác thì ngoài các căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 50 còn phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ”, có ý kiến cho rằng nên bỏ đoạn “còn phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ”, trong quá trình thực hiện nên căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Ở khoản 4 điều 57 quy định “người có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Điều này không được ủy quyền”, cần bỏ cụm từ “không được ủy quyền” vì chúng ta đang thực hiện cải cách thủ tục hành chính, mọi thủ tục đều có thời hạn giải quyết cụ thể; trường hợp lãnh đạo đi công tác thì sẽ có người được ủy quyền thay thế giải quyết theo quy trình. Nếu không cho phép ủy quyền thì công việc sẽ ùn tắc, không đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Một số ý kiến khác đề nghị Dự thảo Luật Đất đai cần có quy định rõ hơn về tiền thuê đất, công khai việc bán đấu giá đất và việc bán đấu giá phải được cơ quan, tổ chức có năng lực, thẩm quyền chịu trách nhiệm. Đa số ý kiến còn lại cho rằng, nếu Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đi vào cuộc sống thì sẽ giải quyết được tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài từ trước đến nay ./.