Sở y tế Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành y tế năm 2016

Ngày 23/12, Sở y tế Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành y tế năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Trong năm 2016, toàn ngành đã chủ động thực hiện công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; các chương trình mục tiêu y tế thực hiện đạt kế hoạch; công tác khám chữa bệnh tại các tuyến ổn định; 9 bệnh nhiễm giảm, không xảy ra dịch bệnh mới; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm 0,2% so cùng kỳ năm 2015; công suất sử dụng giường bệnh của các cơ sở điều trị đạt 99%, trong đó tổng số lần khám bệnh trong tỉnh giảm 4,1%. Mặc dù tình trạng quá tải bệnh viện vẫn còn, nhưng đã có chuyển biến tốt do ngành Y tế đã triển khai tích cực Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2014 – 2020. Năm 2017, một trong các mục tiêu ngành y tế đặt ra là tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; phát triển nguồn nhân lực y tế; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế; mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng.

Với kết quả đạt được, Sở y tế TG, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và 4 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ./.

Thanh Xuân