Sở Y tế Tiền Giang kiểm tra hệ thống nhà vệ sinh

(THTG) Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang về việc rà soát, kiểm tra nhà vệ sinh trong trường học, bệnh viện, Sở Y tế Tiền Giang tổ chức các đoàn kiểm tra, tiến hành rà soát, kiểm tra một số nhà vệ sinh tại bệnh viện, Trung tâm Y tế  và Trạm Y tế phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2 3

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra nhà vệ sinh tại Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo.

Đoàn kiểm tra tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình nhà vệ sinh như: Các yêu cầu về vệ sinh trong sử dụng và bảo quản; để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng không đảm bảo vệ sinh, thiếu nhà vệ sinh hoặc  đặt ở vị trí không phù hợp…

Qua kiểm tra, đánh giá của các đoàn, Sở Y tế sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất trình UBND tỉnh Tiền Giang xem xét đầu tư, tháo gỡ các khó khăn về vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường cho hệ thống y tế, nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người dân trong khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế.

Thanh Hoàng