Sở Y tế Tiền Giang ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly tập trung và quản lý sau cách ly tập trung

(THTG) Ngày 11-5, Sở Y tế Tiền Giang ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện cách ly tập trung và quản lý sau cách ly tập trung, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

cly-1-700x500 cly-5-700x499

Tiếp nhận và cách ly y tế tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ binh 924, Bộ Chỉ huy Quân sự Tiền Giang. Ảnh: Hồ Thắng

Văn bản nêu rõ, ngày 05/5/2021, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành Công điện số 597/CĐ-BCĐ về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 và Công điện số 600/CĐ-BCĐ về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc, Sở Y tế Tiền Giang đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung Công điện số 597/CĐ- BCĐ và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; trong đó chú ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung, kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2; Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly tập trung ít nhất 3 lần, gồm ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20. Sau khi kết thúc cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày; Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 07.

2. Tổ chức quản lý, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

P.H