Sở Tư pháp Tiền Giang tập huấn đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(THTG) Ngày 10/8, Sở Tư pháp Tiền Giang tổ chức tập huấn đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo tiêu chí 18.5 trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tham dự tập huấn có thư ký Hội đồng đánh giá công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ; công chức văn phòng – thống kê, địa chính – xây dựng, văn hóa – xã hội, tài chính – kế toán và trưởng công an 22 xã xây dựng ra mắt xã nông thôn mới năm 2018.

vlcsnap-2018-08-10-10h19m02s180

 vlcsnap-2018-08-10-10h19m38s326

Quang cảnh hội nghị tập huấn đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ảnh: Bùi Phong

Nội dung tập huấn gồm những vấn đề chung về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, quá trình đánh giá, chấm điểm, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Qua tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua công tác tập huấn góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phục vụ cho việc đánh giá, công nhân xét xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo các quy định pháp luật.

vlcsnap-2018-08-10-10h19m08s564

Bà Nguyễn Thị Đang – Giám đốc Sở Tư pháp Tiền Giang phổ biến nội dung các nội dung tập huấn. Ảnh: Bùi Phong

Sau hội nghị tập huấn này, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, sống và làm việc tuân thủ các quy định pháp luật; tiến hành tính điểm, đánh giá một cách chính xác để khi ra mắt xã nông thôn mới đảm bảo.

Khánh Hồng

Tags: