Sở Ngoại vụ tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn – Lào

(THTG) Ngày 7/4, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn – Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

1

Tại buổi làm việc, hai bên đã triển khai kế hoạch thực hiện nội dung ký kết giữa chính quyền tỉnh Tiền Giang và tỉnh Khăm Muộn từ năm 2014. Theo đó, tỉnh Tiền Giang sẽ hỗ trợ công tác đào tạo cho cán bộ kỹ thuật và nông dân của tỉnh Khăm Muộn trong các lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, trồng lúa, chăn nuôi, thể thao, văn hóa nghệ thuật và giáo dục đào tạo. Để thực hiện các nội dung này, phía tỉnh bạn sẽ cử cán bộ sang Tiền Giang tham dự các lớp tập huấn ngắn hạn, kết hợp với đi thực tế, nhằm trang bị cho cán bộ tỉnh bạn các kiến thức trong sản xuất nông nghiệp. Phía Tiền Giang cũng sẽ cử các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp sang tỉnh Khăm Muộn để tìm hiểu và nghiên cứu về điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, giúp bạn xây dựng và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Phúc Huy