Sơ kết việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

(THTG) Ngày 14/8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Viễn thông Tiền Giang sơ kết 1 năm về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục.

Qua 1 năm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục ,Viễn thông Tiền Giang đã xây dựng cho ngành giáo dục nhiều phần mềm như : Hệ thống Quản lý văn bản điều hành để phát hành  và luân chuyển văn bản điện tử từ Sở Giáo dục đến các đơn vị; hệ thống mạng  giáo dục Việt Nam (vnEdu) hiện đã triển khai đến 211 trường trong đó có 36 trường THPT, 128 trường THCS, 31 trường tiểu học và 16 trường mầm non; số trường tham gia triển khai Sổ liên lạc điện tử là :108/211 trường và  Cổng thông tin điện tử, một cửa điện tử….

1

Ảnh: Minh Nguyên

          Qua 1 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác, Viễn thông Tiền Giang  và Sở Giáo dục Đào tạo đã tạo điều kiện cho các đơn vị, cán bộ và công nhân viên chức ngành giáo dục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý chung của ngành cũng như hoạt động thông tin liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh thông qua dịch vụ Sổ liên lạc điện  tử.

Dịp này, VNPT Tiền Giang đã tặng 40 triệu đồng cất nhà tình thương cho học sinh trường tiểu học Nhị Quý – Thị xã Cai Lậy, thông qua mục khuyến học khuyến tài trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang.

Thu Thủy