Sơ kết tình hình hiện công tác cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 24-/5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Still0525_00000 Still0525_00002

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 17/11/2017, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận 60.092 hồ sơ, đã giải quyết 60.085 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỉ lệ 42,8%, trễ hạn 57,2%. Riêng tại các chi nhánh nhận đã tiếp nhận 70.263 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 52.236 hồ sơ, đạt tỉ lệ 74,3%.

Từ ngày 17/11/2017 đến ngày 15/5/2018, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang đã nhận 32.118 hồ sơ, đã giải quyết là 31.975 hồ sơ, trong đó số hồ sơ trả đúng hạn là 21.953 hồ sơ đạt 69,6%. Tại các chi nhánh cùng thời gian đã giải quyết 62.412/68.694 hồ sơ,  trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm tỉ lệ 82,2%.

Still0525_00003 Still0525_00005 Still0525_00006

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, khó khăn còn gặp phải trong công tác công tác giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân như: số lượng hồ sơ tại các chi nhánh Văn phòng đất đai trong ngày là tương đối lớn, trong khi nhân sự tại các chi nhánh hiện nay còn thiếu; quy trình luân chuyển hồ sơ chưa đảm bảo tiến độ; công tác số hóa hồ sơ đo đạc tại một số địa phương còn hạn chế… Ngoài ra, có nhiều trường hợp người dân chưa cấp đổi giấy chứng nhận theo bản đồ chính quy, nay tiếp tục đăng ký biến động, đã gây khó khăn trong công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận.

Trọng Hiếu