Sơ kết quy chế phối hợp UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh

(THTG) Ngày 7/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế về công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh.

1

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan tham dự.

Trong năm qua, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã thể hiện tốt quan hệ làm việc theo chức năng, nhiệm vụ giữa chính quyền với tổ chức công đoàn về các hoạt động có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: Phối hợp kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến văn bản pháp luật, vận động cán bộ Công đoàn, người lao động thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Chương trình hành động của UBND tỉnh; phối hợp trong việc trao đổi thông tin, tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh và phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn .

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh, hai bên cần tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục những khuyết điểm, đồng thời cần cụ thể hoá, chi tiết những nội dung quan trọng để hai bên tập trung thực hiện đạt hiệu quả  cao trong thời gian tới./.

 TRỌNG HIẾU