Sơ kết Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Chiều 14/7, Tỉnh ủy Tiền Giang hội nghị sơ kết Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì với sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng bộ huyện và tương đương.

Đảng bộ huyện Gò Công Tây được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Theo đánh giá của hội nghị, Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây được chuẩn bị chu đáo và tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, bảo đảm yêu cầu, nội dung, hình thức, bảo vệ an toàn trước, trong và sau đại hội. Tuy nhiên, đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây vẫn còn một số hạn chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

1

Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đoàn chủ tịch cần phân công phân nhiệm cụ thể, hợp lý, liên tục cho các thành viên theo dõi, nên có đại biểu nữ tham gia. Cấp ủy cấp trên nên chỉ đạo đại hội đầu giờ buổi chiều, trước khi bầu cử cấp ủy. Trước khi bầu cử, Ban kiểm tra tư cách đại biểu phải báo cáo chính xác số lượng đại biểu được triệu tập và đại biểu có mặt tham gia bầu cử để thực hiện tốt công tác bầu cử và tính tỷ lệ phiếu bầu; báo cáo cụ thể danh sách, lý do đại biểu vắng mặt.

Báo cáo chính trị cần ngắn gọn những vẫn bao quát được các nội dung, gợi ý thảo luận đi vào trọng tâm văn kiện, nêu được các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Nghị quyết Đại hội cần ngắn gọn, nêu được các chỉ tiêu chủ yếu và những vấn đề cơ bản, quan trọng. Tài liệu gửi cho đại biểu cần thêm báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện đại hội các cấp hoặc văn kiện đại hội cấp mình.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải được chuẩn bị các phương án cụ thể để xử lý khi có tình huống xảy ra, tránh bị động, sai nguyên tắc. Ban kiểm phiếu cần chọn những đồng chí có kinh nghiệm, am hiểu nghiệp vụ để tránh nhầm lẫn và sai sót khi kiểm phiếu.

Sau đại hội, cấp ủy huyện và tương đương nhanh chóng báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tổ chức tổng kết đại hội Đảng cấp mình, gắn với tổng kết đại hội Đảng cấp cơ sở.

Khánh Hồng