Sơ kết công tác truyền thanh 6 tháng đầu năm 2014

(THTG) Sáng ngày 14/7, Đài Phát thanh- Truyền hình Tiền Giang sơ kết công tác truyền thanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

2

Ảnh: Minh Trung

Sáu tháng đầu năm, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, Thị xã Gò Công,Thị xã Cai Lậy, Thành phố Mỹ Tho hoạt động cơ bản ổn định, nội dung tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của các địa phương, Nội dung thông tin tập trung tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; công tác triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Hiến pháp Nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai sửa đổi, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 13 và các hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang; tuyên truyền dư luận trong tỉnh, trong nước và quốc tế lên án và phản đối Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế đơn phương hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam.

1

Ảnh: Minh Trung

Các đài đều duy trì thời lượng phát sóng bình quân mỗi ngày 3 đến 4 giờ, với 20-30 phút thời sự tổng hợp, 10-15 phút chuyên, tiết mục và 30 phút giải trí; cộng tác Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phát sóng 3.204 tin, 229 bài, gương, mô hình, phóng sự, ghi nhanh, 125 chuyên mục, chuyên đề phát thanh, truyền hình, 52 câu chuyện truyền thanh. Chất lượng tin, bài từng bước được nâng lên.

Sáu tháng cuối năm, các đài truyền thanh- truyền hình huyện, thành, thị tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị ở các địa phương.

Khánh Hồng