Sơ kết công tác thi đua ngành Phát thanh và Truyền hình cụm thi đua số 8 – Bắc sông Hậu

(THTG) Nằm trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra hội thao và giao lưu văn nghệ các Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) cụm 8 – Bắc sông Hậu, ngày 10/06, các Đài Phát thanh và Truyền hình trong cụm tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua ngành PT-TH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

1

Ảnh: Việt Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các Đài PT-TH cụm 8 Bắc sông Hậu đã thực hiện tốt vai trò, chức năng và lợi thế của báo nói, báo hình trong công tác thông tin tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, khu vực, địa phương và quan hệ ngoại giao quốc tế, nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về báo chí, xuất bản và quảng cáo, chấp hành tốt kỷ luật thông tin. Các Đài chú trọng đầu tư cơ sở, vật chất thiết bị theo xu thế phát triển của công nghệ truyền thông hiện đại, hình thành ngày càng rõ mô hình báo chí hội tụ, đa phương tiện.

6 thàng cuối năm 2017, các Đài PT-TH cụm 8 Bắc sông Hậu tiếp tục thực hiện tốt 10 tiêu chí thi đua do Bộ Thông tin Truyền thông, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 Bắc sông Hậu phát động. Trong đó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, đơn vị trong hoạt đông chuyên môn.

Minh Toàn