Sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm khu vực các tỉnh Tây Nam bộ và TP Hồ Chí Minh

(THTG) Sáng ngày 7/7, tại Tiền Giang, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nam bộ và TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Tiền Giang dự và phát biểu chào mừng hội nghị.

02

6 tháng đầu năm, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nam bộ và TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ và đạt cao hơn kết quả chung so với toàn quốc.

6 tháng cuối năm, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nam bộ và TP Hồ Chí Minh tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 của Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu các ngạch công chức viên chức trong ngành, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm đảm bảo yêu cầu công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm.

Khánh Hồng