Sơ kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(THTG) Ngày 4/11, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị sơ kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

1

Ảnh: Minh Nguyên

          Tính từ ngày 11/8 đến 27/10 năm 2016, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh đã nhận được 18.683 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cộng dồn với 5.104 hồ sơ còn tồn đọng trước đó. Đã giải quyết được 19.041 hồ sơ, đang thực hiện 4.746 hồ sơ. So với trước ngày 11/8 thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận giảm 55%, tuy nhiên hiện tại các Chi cục thuế còn tồn 2.048 hồ sơ và có xu hướng tăng, còn 241 hồ sơ chưa đủ thủ tục trả về xã. Cùng với 2.054 hồ sơ đo đạc còn tồn đọng thì từ ngày 11/8-27/10/2016 hệ thống các văn phòng đất đai trên địa bàn tỉnh nhận được 12.488 hồ sơ, đã gải quyết 13.745 hồ sơ. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên Môi trường thì thời gian qua, thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận được các bộ phận thực hiện nhanh hơn trước, giảm trung bình ít nhất 7 ngày.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, các chi nhánh, văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục phát huy các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả, nhằm đẩy nhanh thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân. Theo đó, cần phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp, ngành thuế, UBND các huyện, xã thực hiện đồng bộ phần mềm điện tử một cửa trong giải quyết hồ sơ, tăng cường nhân lực cho các chi nhánh, văn phòng đăng ký đất đai, tập huấn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận để đạt được mục tiêu đến cuối năm 2016 này không còn tồn đọng hồ sơ theo tinh thần Quyết định 11 của UBND tỉnh.